3D-scanning

Laserscanning innen bygg og industri

3D-scanning er den perfekte metode for å lage en detaljert og millimeterpresis kopi av konstruksjoner og områder, og gir deg tilgang til unike måleresultater i 3D.

3D-scanning

Laserscanning innen bygg og industri

Sjekk ut noen av våre

Tjenester

Bygg og anlegg

Industri

Scan to BIM

Kulturminne

Din leverandør innen

3d-Scanning

Inscan har bred erfaring med innen- og utendørs 3D-scanning av bygg og anlegg, industri, terreng og kulturminner. Ved bruk av topp moderne utstyr samler vi inn millioner av punkter i sekundet, og skaper en millimeterpresis kopi av virkeligheten.

Dataene sammenstilles og genererer en punktsky før det videre modelleres fullverdige 3D-modeller som gjenskaper enhver konstruksjon eller bygning med inventar og tekniske installasjoner, i riktige mål og størrelser.

Riktig og nøyaktig prosjekteringsgrunnlag

3D-modellene danner et særdeles godt prosjekteringsgrunnlag for deg som arkitekt eller prosjekterende ved ombygging og/eller rehabilitering av konstruksjoner og bygninger, der eksisterende situasjon er et viktig utgangspunkt for å finne de beste løsningene.

Viktig for et effektivt prosjekt

Effektiv og nøyaktig prosjektering kan spare store summer i prosjekter der det er usikkerhet ved eksisterende situasjon, og her er virkelig 3D-scanning et effektivt verktøy for å få full kontroll i prosjekteringsfasen.

“Effektiv og nøyaktig prosjektering ved bruk av 3D-scanning”

Hva er
3D-Scanning?

3D-laserscanning er en svært nøyaktig og forholdsvis rimelig metode for å hente inn «as built/som bygget»- informasjon om bygninger, industrianlegg, konstruksjoner, installasjoner osv. Ved bruk av 3D-skanning kan man på kort tid generere punktskyer av nåværende situasjon, som igjen
kan brukes til å produsere detaljrike BIM-modeller til bruk i CAD/BIM programvare.

Man kan altså på en rask og effektiv måte hente inn et uvurderlig underlag for videre beslutninger på deres prosjekt, og på den måten spare deg som kunde for mange timer og store kostnader.

Hvorfor bruke 3D-Scanning?

Noen av våre kunder

Slik fungerer det:

1. 3D-scanning

Innhenting av data ved bruk av 3D-skanner.

2. Prosessering

Bearbeiding og prosessering av punktsky.

3. BIM

Modellering av BIM-modell basert på punktsky.

Leveranse

Levering av punktsky og BIM-modell.

5. Leveranse

Levering av punktsky og BIM-modell.

Slik fungerer det:

1. 3D-skanning

Innhenting av data ved bruk av 3D-skanner.

2. Prosessering

Bearbeiding og prosessering av punktsky.

3. BIM

Modellering av BIM-modell basert på punktsky.

4. Leveranse

Levering av punktsky og BIM-modell.

Har du spørsmål?

Kontakt oss gjerne for en uforpliktet prat.

Kontakt oss

Magnus Tombre Strand
Daglig leder